» همراستا سازی بیرینگ

همراستا سازی بیرینگ

حدودا 50 درصد از خرابی ماشین های دوار از عدم همراستایی محورها ناشی میشود.این خرابی ها موجب افزایش زمان توقف ماشین میگردد که بطور مستقیم افزایش هزینه ها را در پی دارد.علاوه بر این در اثر همراستا سازی نادرست ، روی اجزای ماشین، بار بیش از حد اعمال میشود که نتیجه آن افزایش سایش و استهلاک و مصرف انرژی است. هر ساله صنایع مبالغ هنگفتی را ناخواسته و نادانسته مصروف عوارض عدم همراستایی محورها مینمایند، در صورتیکه عدم همراستایی به آسانی و از طریق تعمیرات پیشگیرانه قابل حذف است.همراستا سازی مناسب و صحیح نه تنها پول شما را محفوظ داشته ، بلکه ماشین آلات را سر پا و با کارکرد طولانی تر و موثر تر نگه میدارد.

رویدادهای شرکت:

تماس با ما:

اهواز ، خیابان 24متری ، خیابان غفاری ، جنب بانک تجارت ، پلاک 24 کد پستی 61936-64384
  تلفن: 2222870 - 2222315- 0613
  تلفکس : 2222169-0613
  info@ksj-co.ir